Rekvizīti:

SIA „ZIONA”

Reģ. Nr.40103876932

PNV maksātāja numurs: LV40103876932

Juridiskā adrese: Pļavnieku iela 9-5, Rīga, LV-1021

A/S Swedbank, kods: HABALV22

Norēķinu konts: LV81HABA0551039753330

Noliktavas adrese: Maskavas iela 227, Riga, LV-1019, Latvia

 

e-pasta adrese pasūtījumiem: info@ziona.lv

 

Kontakt personas:

Ēvija Kreise, m.t. +37129227671, e-pasta adrese: info@ziona.lv